ارسال به تمام نقاط کشور

شرکت مبلمان بیاض گل سلماس توانایی ارسال محصولات خود را با حمل و نقل مطمئن به تمام نقاط کشور را دارد.

جهت جلوگیری از هر گونه آسیب در حین حمل و نقل، محصولات ارسالی در لفاف مخصوص و با دوام پوشش شده و ارسال می گردد.